Fit Studio Aerobiku Jany Boučkové Jana Boučková - Železný Brod - Semily http://www.fitstudio.cz
 
 
Provozní řád Fit Studia Aerobiku Jany Boučkové 

 1. Při vstupu do tělocvičny (sálu) je každý cvičenec povinen nahlásit se cvičitelce nebo recepční minimálně 5 min. před začátkem cvičební hodiny.
 2. Cvičenec se musí před každou cvičební hodinou prokázat platnou permanentkou(informovat zda je na hodinu objednaný RS). Při vážném onemocnění nebo úrazu potvrzeném lékařem bude předplatné vráceno v plné výši.
 3. Každý cvičenec je povinen používat čistou sportovní obuv. Nejlépe speciální na aerobic, s-cycling….
 4. Cvičenci k převlékání používají pouze prostory v šatně. Za odložené osobní věci cvičitelka ani recepční neručí!
 5. Při používání speciálních léků a zdravotních problémech (dětí i dospělých osob) je nutná konzultace s cvičitelkou.
 6. V případě poškození cvičebního nářadí, hradí škodu cvičenec.
 7. Změna lektorů jednotlivých cvičebních hodin vyhrazena!
 8. Používání cvičebních pomůcek a nářadí je pod vedením školených lektorů na vlastní nebezpečí!
 9. Vstup do cvičebních prostor na vlastní nebezpečí.
 10. Registrovaní klienti, kteří jsou přihlášení v RS systému na vybranou hodinu jsou informováni SMS zprávou například o případném zrušení  lekce, či jiných změnách. Ostatní tuto informaci nedostanou.
 11. Na cvičební hodinu se klient ideálně přihlašuje 24h před jejím zahájením. V opačném případě, může dojít k jejímu zrušení pro nenaplnění kapacity.
 12. Pokud  vyprší platnost kreditu či klient všechny hodiny procvičí, může si aktivaci kreditu objednat telefonicky či zasláním emailu. Platbu klient provede při nejbližší cvičební hodině, na kterou půjde.
 13. Rezervaci na jednotlivé cvičební hodiny lze uskutečnit pouze s platbou dané cvičební hodiny-permanentky. Při telefonické rezervaci je klient povinen hodinu uhradit i v případě neúčasti. Zrušit rezervaci lze 24h před cvičební hodinou. Ve vyjímečných případech, můžete objednanou hodinu zrušit zasláním SMS zprávy.

V Semilech 01. 01. 2017

Majitelka: Jana Boučková
IČO: 49886061


Odpovědný vedoucí: 
Dana Bartošová
Bavlnářská 565
513 01 Semily

OBJEDNÁVKY A REZERVACE CVIČENÍCH HODIN (slouží zejména pro kliety, kteří již nemají kredit) NA TEL. ČÍSLE 736 100 249, 602 252 677

Provozní doba FIT STUDIA AEROBIKU Jany Boučkové:
Podle aktuálního cvičebního programu!

CENÍK CVIČEBNÍCH HODIN : platnost od 3.1. 2017 


CENÍK CVIČEBNÍCH HODIN PLATNÝ OD  1.1. 2017 pro jednotlivé vstupy.


 1/ CENY ZA CVIČENÍ PRO DĚTI:
 
 • Jednorázové vstupné 50,-Kč/1 osoba (lze pouze vyjímečně po dohodě s trenérem)
              Permanentka na 20h(1x týdně)/ 800,-Kč
               (platnost září - leden - jedno pololetí, kopírujeme školní rok)
              Platí pro cvičební hodiny „DĚTI NA STARTU“, ZUMBA – pro ml.+.str. děti, cvičení pro
              předškoláky a prvňáčky, cvičení pro děti ve 2.-4.třídě, cvičení pro mládež 5.-9 třída
               (cvičení 1x týdně) 

 •  VÝKONNOSTÍ SPORT: sportovní aerobik, fitness týmy 80h (3x týdně)/ 2.400,-Kč (platnost září - leden - jedno pololetí, kopírujeme školní rok). Všechny cvičební hodiny v nabídce FSA jsou během celého roku pro děti  a mládež, které chodí cvičit 3x týdně zdarma!!! Musí se na ně  předem přihlásit.
 
 
 2/ CENY ZA CVIČENÍ MLÁDEŽ DO 18 LET  A SENIOŘI OD 60 LET cvičení pro veřejnost-komerce: 
 • Jednorázové vstupné 60,-Kč/1 osoba na lekce trvající 1h, lekce trvající 1,5-2h 80,-Kč
              Permanentka na 10h/ 500,-Kč (platnost 6 měsíce) 
              Permanentky na 10h cvičební lekce 1,5-2h /600,-Kč (platnost 6 měsíců)
              
 
 
 3/ CENY ZA CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ: 
 •  Jednorázové vstupné 80,-Kč/1 osoba na lekce trvající1h, na lekce 1,5-2h vstupné 100,-Kč
             Permanentka na 10h/ 600,-Kč (platnost 6 měsíců) 
             Permanentka na 10h cvičební lekce 1,5-2h 700,-Kč (platnost 6 měsíců)
             
 Dopolední cvičení pro seniory s podporou Města Semily 20,-Kč/1h při příchodu do tělocvičny. 
  
 • Permanentka na 30h/ 1.600,-Kč (platnost 8 měsíců) – NEJVÝHODNĚJŠÍ 
             Platí pro všechny typy cvičebních hodin.
             V prodeji od 1.2. 2017- pokud klient v daném časovém pásmu
             neodcvičí požadovaný 
počet hodin, tak hodiny propadají.
             
           
            Nelze prodlužovat platnost žádných permanentek!Naši partneři:
město Železný Brod
město Železný Brod
město Semily
město Semily
Český svaz aerobiku a fitness Všeobecná zdravotní pojišťovna TJ Sokol Železný Brod
Česko se hýbe! microdent - the CAD/CAM company Wings 4 U - Global B2B Marketing Agency TF net
  MUDr. Jarmila Kotowská - praktický lékař pro děti a dorost Železný Brod
Český svaz aerobiku a fitness - Když tým je vším

Náš významný partner ČESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAF.cz
Soutěže i vzdělávání od profesionálů s obrovským renomé a dlouhou tradicí.

Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz patří mezi nejaktivnější sportovní svazy v ČR. Sdružuje na 80 sportovních klubů, 2 500 aktivních členů a každoročně pořádá přibližně 40 sportovních soutěží. Jeho reprezentační týmy patří mezi nejúspěšnější na světě. Díky Škole fitness profesionálů FISAF.cz je předním českým poskytovatelem národně i mezinárodně uznávaného fitness vzdělávání, nejstarší vzdělávací organizací v oblasti fitness a zaštiťuje celorepublikové osvětové projekty Děti na startu a Česko se hýbe. Více informací je k dispozici na www.fisaf.cz

Co by Vás na Svazu mohlo nejvíc zajímat a co k našemu závodění určitě potřebujeme?

VŠE KOLEM ZÁVODŮ
SYSTÉM VÝKONNOSTNÍCH TŘÍD
KDYŽ SE BUDETE CHTÍT NĚCO NOVÉHO NAUČIT