+420 602 252 677 bouckova@tfnet.cz
Fitstudio sportovních aktivit

Provozní řád FSA

Bez toho to jednoduše nejde

 • Při vstupu do tělocvičny (sálu) je každý cvičenec povinen nahlásit se cvičitelce nebo recepční minimálně 5 minut před začátkem cvičební hodiny.
 • Cvičenec se musí před každou cvičební hodinou prokázat platnou permanentkou (informovat zda je na hodinu objednaný v Rezervačním systému). Při vážném onemocnění nebo úrazu potvrzeném lékařem, bude předplatné vráceno v plné výši.
 • Každý cvičenec je povinen používat čistou sportovní obuv. Nejlépe speciální na aerobic nebo S-cycling….
 • Cvičenci k převlékání používají pouze vyhrazené prostory v šatně. Za odložené osobní věci cvičitelka ani recepční neručí!
 • Při používání speciálních léků a zdravotních problémech (dětí i dospělých osob) je nutná konzultace s cvičitelkou.
 • V případě poškození cvičebního nářadí, hradí škodu cvičenec.
 • Změna lektorů jednotlivých cvičebních hodin vyhrazena!
 • Používání cvičebních pomůcek a nářadí je pod vedením školených lektorů na vlastní nebezpečí!
 • Vstup do cvičebních prostor na vlastní nebezpečí.
 • Registrovaní klienti, kteří jsou přihlášení v Rezervačním systému na vybranou hodinu, jsou informováni SMS zprávou například o případném zrušení lekce, či jiných změnách. Ostatní tuto informaci nedostanou.
 • Na cvičební hodinu se klient ideálně přihlašuje 24 hodin před jejím zahájením. V opačném případě, může dojít k jejímu zrušení při nenaplnění kapacity.
 • Pokud vyprší platnost kreditu či klient všechny hodiny procvičí, může si aktivaci kreditu objednat telefonicky či zasláním emailu. Platbu klient provede při nejbližší cvičební hodině, na kterou půjde.
 • Rezervaci na jednotlivé cvičební hodiny lze uskutečnit pouze s platbou dané cvičební hodiny – permanentky. Při telefonické rezervaci je klient povinen hodinu uhradit i při případě neúčasti. Zrušit rezervaci lze 24 hodin před cvičební hodinou. Ve výjimečných případech můžete objednanou hodinu zrušit zasláním SMS zprávy.

 

V Semilech 1. září 2019
Majitelka: Jana Boučková
IČO: 498 86 061

Odpovědi na Vaše nejčastější dotazy

Musím se na cvičení, tedy jednotlivé lekce, PŘIHLAŠOVAT dopředu?

Jednoznačně ANO. Maximálním využitím možností Rezervačního systému si pomáháme navzájem. Jsou hodiny, na které se pro velký zájem vůbec nemusíte dostat, a naopak přijdou dny, kdy není naplněn minimální počet klientů a cvičení odpadá. Rezervační systém dělá ve všem pořádek a všichni máme dokonalý přehled v reálném čase.
POUŽÍVEJTE REZERVAČNÍ SYSTÉM – ŽIVOT S NÍM JDE LÍP!

Musím zaplatit za telefonicky REZERVOVANOU lekci i přesto, že nepřijdu?
ANO, je to tak. Pokud samozřejmě svou rezervaci nestornujete v limitu 24 hodin dopředu. Pak se nic neděje, nic neplatíte, a pokud máte permanentku, ani kredit z ní se vám neodečte. V opačném případě však prosím počítejte se stornem. Máme taky svoje plány a jedno dodatečné zrušení lekce může – dle minimální kapacity dané hodiny – všechno úplně změnit. Včasné storno je zároveň prima kolegiálním přístupem směrem k ostatním klientům. Prostě v tom jedeme spolu.
Mohu lekci STORNOVAT i v kratší lhůtě, protože mám fakt trabl?

Jasně, ale jde to opravdu jen ve výjimečných případech. Jsme lidé, všichni máme svoje starosti a ne vždy nám běží každý den podle plánu. A to už vůbec nemluvíme o onemocnění nebo zranění. Důležité však je, abyste nám vždy dali vědět ihned, jakmile takovou skutečnost zjistíte. Volejte nebo pište Mirce na telefon +420 602 204 658.

Mohu si prodloužit PERMANENTKU na cvičení?

NE, tohle bohužel nejde. Platnost desetihodinové permanentky je stanovena na 6 měsíců od data vystavení. Ale nezoufejte, máme řešení i pro vás, kteří to tak nechcete. Můžete si koupit jednotlivé vstupy. Ze zkušeností víme, že se to vyplatí klientům, kteří v průběhu oněch osmi měsíců odcvičí 10 a méně hodin.

Je PERMANENTKA přenosná?
ANO, to není problém. Můžete ji půjčit potomkům, příbuzným, anebo třeba kamarádům. Když ale přijdete všichni společně, budeme ještě raději a sami uvidíte, že s partou blízkých se cvičí ještě lépe. Zkuste to!
Ajaj, mám „vycvičenou“ PERMANENTKU a chci jít dneska na hodinu! Co mám dělat?

Nezoufejte, není to žádný problém. Zavolejte Mirce na +420 602 204 658 a objednejte se jednoduše po telefonu. Nebo stačí poslat i SMS. Ostatní si dohodneme na hodině.

Nemohu se objednat na cvičení, protože REZERVAČNÍ SYSTÉM není funkční!

I to se stává. Rezervační systém je jen stroj a může mít „své dny“. Nicméně je většinou spíš problém v tom, že skončila platnost permanentky nebo máte vyčerpaný kredit. Ať tak či tak, vždy volejte Mirce na +420 602 204 658, která s vámi vše vyřeší.

Musí být všechny DĚTI, které mají zaplacené kurzovné na dané období, evidovány v Rezervačním systému?
ANO, evidence v Rezervačním systému zároveň slouží jako prezenční listina účasti na jednotlivých lekcích. Společně tak budeme mít dokonalý přehled.
Může být rodič přítomen v tělocvičně při DĚTSKÉ cvičební hodině?
NE, z pedagogického ani trenérského pohledu to není vhodné. Věřte nám, máme to vyzkoušeno. A o své ratolesti se nic nebojte. Jsme všichni profesionálové a umíme se o ně postarat.
Musím své DÍTĚ omlouvat i z lekcí, na které je registrováno formou celého kurzu?
ANO, stavba hodin je mimo jiné závislá i na aktuálním počtu účastníků. Musíme mít tedy čas, případně upravit program lekce. Je to prostě věc, která může ovlivnit celou skupinu. Omluvenky přijímáme samozřejmě telefonicky nebo prostřednictvím SMS.
Pokud je mé DÍTĚ zařazeno do závodního týmu, musí se účastnit společných nácviků, soustředění a mimořádných tréninků?
ANO, vybrané děti, které se stanou součástí závodních týmů, musejí dodržovat příslušný režim a tréninkový plán. Od takové chvíle necvičí jen samy za sebe a pro sebe, ale za celý tým.
Mohou si DĚTI po ukončení členství ponechat tréninkové nebo závodní oblečení?
NE, veškeré dresy a související prvky jsou součástí celé choreografie a majetkem Spolku. Pokud z jakéhokoli důvodu závodník ukončí činnost, je povinen veškeré půjčené pomůcky či oděvy vrátit. Jedinou výjimku tvoří trička, která dostávají děti v rámci celorepublikového projektu Děti na startu.

Aktuálně
z fitstudia

Jsme zpět!

27. 4. 2020  opět zahajujeme cvičení pro dospělé a děti! V rezervačním systému najdete...

číst více

Kam Za námi
do Semil?

Sportovní centrum
Semily
3. května 327
513 01 Semily
www.sportovni-centrum.cz

Kam Za námi
do Brodu?

Železný Brod
Tělocvičná jednota Sokol
Masarykova 500
468 22 Železný Brod
Facebook Sokol-zb.cz

KONTAKT
A VŠE OSTATNÍ

Fitstudio sportovních aktivit
Jana Boučková
Záškolí 195
468 22 Železný Brod

T | +420 483 391 555
M | +420 602 252 677
E | bouckova@tfnet.cz

IČO | 270 49 779
BANKA | 181472225/0600 (Moneta Money Bank)

Share This