Fit Studio Aerobiku Jany Boučkové

Informace ke všem kurzům pro děti 2017/2018

Pravidelně sledujte informace na FACEBOOKU nebo WEBU. Na webových stránkách FSA Jany Boučkové jsou obě okna facebooku, kde můžete stránku Děti na startu či Fit studio aerobiku Jany Boučkové pročítat ez ohledu na to, zda máte zřízený profil na facebooku.

 

https://www.facebook.com/Děti-na-startu-Železný-BrodSemily-765899963487131/

https://www.facebook.com/FitStudioAerobikuJanyBouckove/

http://www.fitstudio.cz - zde jsou ke stažení přihlášky do kurzů pro děti

 

 

Na přihlášce zaškrtněte vybraný kurz:

DĚTU BA STARTU / 4-9 let kurzovné 800,-Kč na pololetí /20h
Všeobecná sportovní příprava dětí - základy gymnastiky, atletiky, míčových her, motoriky
 
TANEČNÍ HODINY PRO DĚTI - ZUMBA, HIP HOP kurzovné 800,-Kč na pololetí/20h
Dle vybrané taneční aktivity se dětí učí taneční žánry-styly, podle zájmu vystupují, soutěží, lekce probíhají 2x týdně s tréninkem fyzičky, síly, vytrvalosti, obratnosti...
 
SPORTMÁNIE / 10-15 let kurzovné 800,-Kč na pololetí/20h
Ideální aktivita pro děti, které nemají vybranou sportovní specializaci, chtějí sportovat pro radost, protože vědí, že hýbat se je normální. Nadstavba Dětí na stratu, doplněk k tanečním kurzům, soutěže, hry, venku i v tělocvičně, týmová spolupráce...., určeno pro všechny děti.
 
SPORTOVNÍ TÝMY kurzovné 2.400,-Kč na pololetí/60h
Pro děti, které se specializují na sportovní aerobik, chtějí soutěžit, trénují 3-5x týdně. Velmi důležitá spolupráce s rodiči, příprava na soutěže ve výkonnostním sportu aerobiku.

 

 

VĚK DĚTÍ DO KURZŮ JE POUZE ORIENTAČNÍ. Posouzení o zařazení do určitého kurzu záleží na ternérovi a dohodě s rodiči. Doporučuji si předem ujasnit požadavky na vybraný kurz, a to zejmén a ohledem na pohybové dovednosti a schopnosti dětí.

 

Všechny kurzy je nutné uhradit převodem na č.ú. 181 472 225/0600 - do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a vybraný kurz. Pokud zapomenete uvést potřebné údaje, budeme vyžadovat kopii o úhradě kurzovného.

V případě zájmu o úrazové pojištění u PVZP se obracejte na pani Janu Boučkovou, podá Vám bližší informace. Pro náš klub máme domluvené zvýhodněné pojištění pro děti v částce 299,-Kč na 1 rok.

Upozorňuji, že pro školní rok 2017/2008 značně omezujeme kapacitu dětí na kurzu, proto odevzdejte přihlášku co nejdříve. Kdo do 15. 9. 2017 neuhradí kurzovné, bude jeho přihláška stornovaná. Příjem přihlášek bude zastaven také v případě naplnění kapacity kurzu.

Vyplnění a odevzdání přihlášky platí pro všechny zájemce: stávající i nově příchozí!

Důležité! Pro děti připravujeme mnoho akcí samostatně nebo ve spolupráci s TJ Sokol Žel. Brod. Využívejte těchto akcí, aktivně se zapojujte, nebo se s námi podílejte na jejich přípravě, rádi Vás zapojíme :)

Za tým FSA Jana Boučková